تصادف در تبریز در سال90 دراوایل عید.تصاویر تصادف

در همین  نوروز 90 یک تصادف شد در تبریز درروز 4 عید نوروز

این تصادف درتبریز در ساعت 3 بعداز ظهر در پل قاری به طرف چای کنار اتفاق افتاد کاه راننده به دلیل ترکیدن تایر عقب وداشتن سرعت زیاد وعدم کنترول راننده ماشین را به تیر برق کوبیده بود.

Related posts:

  1. اس ام اس عید نوروز 90
  2. تصاویر تله کابین تبریز
  3. اس ام اس عاشقانه مخصوص عید نورروز
  4. اس ام اس جدید مخصوص عید نوروز90
  5. اس ام اس تبریک عید نوروز 1390
http://smsiran.nosh.ir/wp-content/uploads/0121.jpg

http://smsiran.nosh.ir/wp-content/uploads/8.jpg http://smsiran.nosh.ir/wp-content/uploads/7.jpg http://smsiran.nosh.ir/wp-content/uploads/6.jpg

http://smsiran.nosh.ir/wp-content/uploads/5.jpg http://smsiran.nosh.ir/wp-content/uploads/3.jpg http://smsiran.nosh.ir/wp-content/uploads/4.jpg

http://smsiran.nosh.ir/wp-content/uploads/2.jpg http://smsiran.nosh.ir/wp-content/uploads/1.jpg http://smsiran.nosh.ir/wp-content/uploads/9.jpg

upload/uc_502.gif

http://hamkaran.net/upload/uc_1718.gif

upload/uc_1096.gif

 

پاسخ دهید